Mi Antojo

(Offering Takeout)

Authentic Mexican Food: fajitas, enchiladas, azada a la tampiquena, Burritos, Gorditas, Tacos, Flautas, Nachos.